De Gerarduskalender 2019 is er weer; “Elke dag een beetje spirit”. De Gerarduskalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De Gerarduskalender tot steun aan het werk van de Redemptoristen. De kalender kost EUR 7,25 en is te koop bij Gon Willemsen tel. 3340662 en op het secretariaat tel. 3333200.

Dit jaar gaat de opbrengst van de bisschoppelijke Vastenaktie naar Mbala, een regio in het noorden van Zambia. De meeste mensen werken hier als dagloner. De hiv/aids-epidemie, die hier 30 jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd en heeft bovendien grote invloed op de familiestructuren. Ouders overlijden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter. De zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria zetten zich daar vanaf eind jaren 80 in om te zorgen voor de door hiv getroffen families onder het motto “te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet”.

De Gerarduskalender 2018 is er weer. Elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen zoals moppen, puzzels, gedichten en informatie. De kalender kost 7 euro. Wij staan zondag 22 oktober achterin de Bernulphuskerk voor de verkoop van de Gerarduskalender 2018. De kalender is ook te koop op het secretariaat en bij Gon Willemsen; tel. 3340662. Tevens kunt u bij ons het boek “Klooster” kopen voor 8,95 euro. MOV groep, Gon Willemsen

Zoals iedereen wel weet worden voor elke zondagviering in onze kerk mensen opgehaald, die graag de viering willen bijwonen maar niet zelf naar de kerk kunnen komen. Dit werkt heel goed en heeft ons doen inzien dat dit echt in een behoefte voorziet. Onlangs heeft ons weer een nieuw verzoek bereikt: dit gaat om structureel vervoer van een echtpaar: dus voor iedere viering. Uiteraard willen we dit kunnen realiseren. Maar het zou heel fijn zijn indien we een paar nieuwe chauffeurs aan onze bestaande lijst kunnen toevoegen. 

De Hulpdienst Voor Elkaar is een stichting, die al meer dan 30 jaar bestaat. Onze vrijwilligers doen allerlei hand- en spandiensten voor inwoners van de gemeente Renkum, die om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben. Bij de stichting zijn ongeveer 55 vrijwilligers actief. Als u hulp nodig heeft om u te vervoeren en te begeleiden naar een arts of ziekenhuis, bij kleine klusjes in en om het huis, tuinklusjes, het invullen van formulieren, het gebruik van uw computer of telefoon, of als u wilt wandelen (met rolstoel), boodschappen doen of andere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede is opgesplitst in twee subgroepen.:

De eerste groep verzorgt de jaarlijkse Vastenactie en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Contactpersoon: Hans Schepers tel: 026-3333933

De tweede groep houdt zich bezig met het missionaire bewustzijn en onze verbondenheid met de Derde Wereld ten aanzien van problemen rondom arm en rijk en mensenrechten.Op dit moment is de groep actief in Roemenië, Zambia en Brazilië

De Roemeense activiteiten worden aangestuurd vanuit de oecumenische werkgroep “Roemenië” in Oosterbeek.

Contactpersoon: Anneke Brummer tel: 026-3335988