Zondag 4 november 15:00 uur Cantanimus
Vrijdag 9 november 18:30 uur St. Maarten
Zaterdag 10 november  20:00 uur Zutphens Barok Ensemble
Zondag 23 november 20:00 uur Capella ad Fluvium
Zondag 16 december 14:30 uur Accordeon Vereniging Oosterbeek
Zaterdag 22 december 20:00 uur Kerstoratorium "Als appelbloesen in de winter" Projectkoor Bernulphus
Zondag 23 december 19:00 uur 4e Advents verspers "Lessons and Carrols" Projectkoor Vredebergkerk


Concerten en evenementen in de Bernulphuskerk worden georganiseerd door de evenemenetencommissie.
Contactpersoon hiervan is dhr. H.Vaessen, hennievaessen@xs4all.nl

In het kader van Allerzielen 2018 zingt het koor CantAnimus onder leiding van componist Caspar van der Vinne ook dit jaar weer in de R.K. Kerk Bernulphus te Oosterbeek. Het concert is samengesteld rond het thema Rouwen en Gedenken. Liefdevolle muziek als begeleiding van de ziel op weg naar de eeuwige rust, troostrijke klanken voor de nabestaanden.

Op zaterdag 10 November spelt het Zutphens Barok Orkest de opera, “Venus en Adonis” van John Blow in de Bernulhuskerk. John Blow (1649-1708) gaf Venus & Adonis de ondertitel “A Masque for the Entertainment of the King”. Vanuit de traditie van maskerades aan de hoven van Italië, Frankrijk en Engeland is dit de eerste Engelse opera. John Blow was een de van de leermeesters van Henry Purcell die later veel meer opera’s zou componeren. Koning Charles II was fan van de Italiaanse en Franse muziek en wedijverde voortdurend met de Zonnekoning uit Frankrijk. 

Mariken door Cappella ad Fluvium o.l.v. Peter-Paul van Beekum en m.m.v. Peet Theeuwen
Bernulphuskerk, 23 november, 20.15 uur. Entree 10 euro
 
Vijfhonderd jaar geleden, in 1518, verscheen het verhaal over Mariken van Nieumeghen voor het eerst in druk. Dat gebeurde in Antwerpen bij drukkerij Willem Vorstermann. Al snel werd het verhaal populair in heel Europa, tot in het Midden-Oosten toe! En waarom ook niet, want het verhaal heeft alles in zich om tot de verbeelding te spreken: onschuld en verleiding, woede en wraak, maar ook boete, berouw en een happy end.

ACCORDEON VERENIGING OOSTERBEEK
NEEMT U MEE OP WEG NAAR KERSTMIS

zondag 16 december 14.30 uur
Bernulphuskerk, Oosterbeek, entree gratis

Sinds 2002 is de werkgroep Bernulphus Evenementen actief in de Bernulphuskerk. Zeer regelmatig vinden er hoofdzakelijk concerten plaats, maar ook andere evenementen zoals het jaarlijkse grote St Maartenfeest, lezingen en tentoonstellingen. Doelstelling van deze werkgroep is ons kerkgebouw naast het gebruik voor onze eigen geloofsgemeenschap ook ruimer beschikbaar te stellen. Hiermee willen we ons dienstbaar opstellen voor de lokale gemeenschap; we willen dan een open ontmoetingsplek zijn. De evenementen worden bekend gemaakt via parochieblad en de persberichten in de lokale kranten. 

“ALS APPELBLOESEM IN DE WINTER, BLOEIT DE VREDE” Een citaat uit het Kerstoratorium: Als appelbloesem in de winter (Tekst: Marijke de Bruijne en muziek is van: Anneke Plieger – van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen). Dit Oratorium is opgebouwd uit zes delen: de proloog, de engelenzang, de herders, de geboorte, de komst van de wijzen en de epiloog. Afwisselend wordt er gesproken en gezongen. Het duurt ongeveer 60 minuten. Het eenmalige projectkoor, waaraan reeds een aantal leden uit het Tooropkoor deelneemt, wil onder leiding van dirigent Joep Stappers en begeleid door piano en dwarsfluit zaterdagavond 22 december a.s. dit Kerstoratorium tot uitvoering brengen in onze kerk. Het projectkoor doet een oproep aan een ieder die met ons mee wil doen. Jong en oud, je moet het leuk vinden om een steentje bij te dragen aan dit initiatief. Het oratorium is vierstemmig. Noten lezen is niet echt belangrijk. Dus vindt u/vind je het leuk om mee te zingen, schroom niet contact met ons op te nemen. Wij beginnen met de repetities op 2 oktober op de dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in onze kerk. Voor inlichtingen of opgave bel of mail naar Karin Versteeg: 06-33846261 of kversteeg58@gmail.com