Op zaterdag 10 November spelt het Zutphens Barok Orkest de opera, “Venus en Adonis” van John Blow in de Bernulhuskerk. John Blow (1649-1708) gaf Venus & Adonis de ondertitel “A Masque for the Entertainment of the King”. Vanuit de traditie van maskerades aan de hoven van Italië, Frankrijk en Engeland is dit de eerste Engelse opera. John Blow was een de van de leermeesters van Henry Purcell die later veel meer opera’s zou componeren. Koning Charles II was fan van de Italiaanse en Franse muziek en wedijverde voortdurend met de Zonnekoning uit Frankrijk. 

Naast de Engelse curtain tunes en grounds horen we in Venus & Adonis dan ook veel Franse invloeden zoals in de ouverture en de diverse dansen. De opera duurt een uur. Blow ontleende de plot aan Ovidius’ Metamorphoses: een liefdesverhaal met tragische afloop. Dat Venus & Adonis voor het “entertainment of the king” was bedoeld, is veelzeggend. In de koren van herders en cupido’s wordt het dartelen in de vrije natuur hartelijk aanbevolen. Passend entertainment voor koning Charles II die grossierde in buitenechtelijke affaires.

Zutphens Barok Ensemble

Zaterdag 10 November 20.15 uur Bernulphuskerk Oosterbeek

Toegang 10 euro

Dankzij subsidies van het VSBfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds is dit project mogelijk en kunnen prachtige solisten de rollen van Venus, Adonis en Cupido zingen.