In het kader van Allerzielen 2018 zingt het koor CantAnimus onder leiding van componist Caspar van der Vinne ook dit jaar weer in de R.K. Kerk Bernulphus te Oosterbeek. Het concert is samengesteld rond het thema Rouwen en Gedenken. Liefdevolle muziek als begeleiding van de ziel op weg naar de eeuwige rust, troostrijke klanken voor de nabestaanden.

Caspar van der Vinne: “Het bezingen van de Ziel is de betekenis van het koor CantAnimus”. En precies dat is het wat CantAnimus al meer dan 10 jaar  doet in haar programma ´Stem en Stilte´. Ieder jaar op en rond Allerzielen zingt CantAnimus troostvolle klanken en liederen om de overleden geliefden te herdenken. Centraal in deze Ziele-Zang staat het ´Requiem veur mien Moe´. Vooraf gegaan door liederen, die de essentie van het leven raken. Een stil uur koorzang.

Zondag 4 november, 15.00 uur, Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129 in Oosterbeek.

De toegang is gratis; na afloop vrijwillige bijdrage.

www.cantanimus.nl