Overweging, uitgesproken door Mevr. Nancy van Maanen