Overweging, uitgesproken door Ds. Oebele van der Veen