Overweging, uitgesproken door Pastor Westerman Pr.