U kunt het secretariaat vinden in het kerkgebouw, op de eerste verdieping, boven de Trefzaal.

Adres:

Utrechtseweg 129,
6862 AG in Oosterbeek
tel. 026-3333200

Het secretariaat wordt gecoördineerd door mevrouw Riet van der Heide-Keukens en is geopend op woensdag en donderdag van half tien tot twaalf uur.

Telefonisch is het secretariaat te bereiken via telefoonnummer: 026-3333200.

Het secretariaat is ook bereikbaar via het e-mail-adres: oosterbeek@pztb.nl

Wanneer er intenties worden opgegeven om een speciaal gebed te vragen tijdens vieringen, wordt daarvoor al gedurende een lange tijd een bedrag van € 7,- gevraagd. De richtlijnen van het bisdom geven echter aan dat er vanaf 1 januari 2009 een bedrag van € 10,- gevraagd had moeten worden. Deze wijziging was het bestuur ontgaan. Omdat we van deze inkomsten een deel moeten afdragen aan het bisdom zijn we genoodzaakt om met onmiddellijke ingang € 10,- aan u te vragen voor een misintentie.

We hopen dat u begrip heeft voor deze plotselinge verhoging.

Namens de locatieraad,

Pauline van Woudenberg

Indien een zieke, of een oudere, bezoek wenst van één van de pastores, dan kan dit worden doorgegeven via het secretariaat. Dit kan tijdens de openingsuren via telefoonnummer 026 – 3333200. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor nadere afspraken.